Hơn 1.000 người kinh doanh và thương hiệu bậc nhất đang tin dùng DKsites.

Với các giải pháp công nghệ tốt nhất, DKsites là tất cả những gì bạn cần để xây dựng thương hiệu online, thành công trong bán lẻ và marketing đột phá.

Về DKSITES

Được thành lập từ tháng 4/2013, đến nay DKSITE đã trở thành công ty công nghệ trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp về phần mềm và website.

Ban lãnh đạo DK